de tuin der lusten

sociaal artistieke werking

De Tuin der lusten is een uitlaatklep. De Tuin der Lusten is gemeenschapsvorming, empowerment, vechten tegen uitsluiting, drempels verlagen, bewoners doen participeren, over, met en door de kunsten. De stad Roeselare heeft er een vruchtbare bodem voor. Cultureel en sociaal is er een uitgewerkt netwerk. Iedereen heeft zijn eigen denkwijze en eigen manier van werken, maar we zijn oprecht geïnteresseerd in elkaars koppige eigenheid.

In 2012 ontstond een sociaal- artistiek project uit de samenwerking van tal van sociale en artistieke spelers in Roeselare. Na 5 jaar ervaring wordt het project deel van de participatieve kunstpraktijk in cultuurcentrum de Spil. De participatieve praktijk draait rond het verbinden van mensen, rond verdieping in het leven van mensen, rond de verbeelding van mensen en de vernieuwing van het denken van mensen. Daarmee kan het cultuurcentrum maatschappelijk een verschil maken. De Tuin der Lusten komt tot stand door het samenbrengen van verschillende elementen, volksvergaderingen, de openheid als platform en artistieke verbindingen met de stad.

contact: Kasper Verhelst kasper.verhelst@despil.be
 

www.detuinderlusten.be